31 lipca 2020 (Piątek) godz. 20:15

Wystąpią:

Bogdan Narloch - organy /Koszalin/

 

 

Theophil Andreas Volckmar
(1686-1768)

• I Sonata F-dur
• 2 Tańce polskie
• II Sonata d-moll

Anonim
(ok. 1619 r.)

Chorea (Tabulatura oliwska ok. 1619 r.)

Johann Gottfried Walther
(1684-1748)

Concerto del Signor Vivaldi
•Allegro
•Adagio
•Allegro

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)

Fantazja in d w manierze echa

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concerto nr 1 La Primavera z Le Quattro
Stagioni op. 8 (opr. B. Janacek)
•Allegro
•Largo e pianissimo sempre
•Allegro

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fantazja i fuga g-moll BWV 542

BOGDAN NARLOCH

BOGDAN NARLOCH Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów. Jest doktorem habilitowanym profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. Jego bardzo aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w większości krajów europejskich (Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy) oraz w Izraelu, Rosji, Brazylii, Urugwaju i na Tajwanie. W swoim dorobku posiada wiele nagrań CD, m.in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza. Poza działalnością dydaktyczną i artystyczną zajmuje historycznym budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.